Bipolar lidelse

Bipolar lidelse

null

Bipolar affektiv lidelse – eller manio-depressiv sindslidelse – er karakteriseret ved perioder med markante humør-udsving. Stemningslejet svinger mellem mani eller hypomani og depression. Episoderne kan også være blandede med intensive og hurtige skift mellem depressive og maniske symptomer. Der vil typisk være symptomfrie perioder mellem stemningsudsvingene.

Symptomer ved mani:

En mani er kendetegnet ved, at humøret er påfaldende løftet uden grund i mere end 1 uge. Det kan være fra det let opløftede til det meget opstemte. Irritabilitet kan også forekomme. Ofte opleves samtidigt øget energi og nedsat behov for søvn. Det kniber med at holde opmærksomheden, og der kan være øget trang til at tale og til samvær med andre mennesker. Ofte er der øget trang til impulsivt at købe stort ind eller ændre ting eller forhold i livet.

Og mindst 3 af nedenstående symptomer:

 1. overdreven aktivitet, rastløshed eller uro
 2. øget trang til at tale
 3. en fornemmelse af flyvske tanker
 4. adfærd præget af mangelfuld hæmning
 5. nedsat søvnbehov
 6. øget selvfølelse (dvs. overvurdering af egne evner)
 7. usamlethed og øget afledelighed
 8. adfærd præget af manglende hensyn eller ansvar
 9. øget seksuel lyst

Hvis en mani udvikler sig yderligere, kan der opstå urealistiske forestillinger om egen storhed og evner og/eller hørehallucinationer (stemmer). Dette kaldes en psykose.

Symptomer ved depression:

En depression er kendetegnet ved nedtrykthed, samt nedsat lyst, energi og aktivitetsniveau i en sammenhængende periode på mindst 2 uger. Evnen til at glæde sig og føle interesse er nedsat. Koncentrationen er svækket, og der er en fornemmelse af udtalt træthed og uoverkommelighed. Søvnen er sædvanligvis forstyrret og appetitten er nedsat. Der kan udvikles urimelige selvbebrejdelser og tanker om at tage sit eget liv.

Og mindst 4 af følgende depressive ledsagesymptomer:

 1. nedsat selvtillid eller selvfølelse
 2. selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 3. tanker om død eller selvmord
 4. tænke- eller koncentrationsbesvær
 5. uro og rastløshed eller nedsat muskelbevægelse
 6. søvnforstyrrelser
 7. appetit- eller vægtændring

Også ved depression kan man udvikle en psykose.

Behandling:

En grundig forståelse af symptomer, sygdommen og behandlingen er med til at mindske risikoen for at udvikle nye depressioner eller manier og til at bedre ens chancer for at leve et godt og tilfredsstillende liv. Ved at lære at aflæse de tidlige advarselssignaler på en episode vil man kunne opleve en øget følelse af kontrol over sygdommen.

Ved hjælp af kognitive metoder kan mennesker med bipolar lidelse lære at blive bedre til at strukturere deres adfærd, således at der er mere regelmæssighed i søvn, spisning og aktiviteter, og den uhensigtsmæssige maniske adfærd kan begrænses. I de depressive faser sigter man efter at øge aktiviteten, og man søger at identificere og reducere de stress-faktorer, som forværrer stemningssvingningerne.

Antal samtaler:

Som udgangspunkt anbefaler jeg 10-12 samtaler, i starten gerne med en uges interval og senere i forløbet med længere intervaller. Mange ønsker efterfølgende opfølgende samtaler fx med en måneds interval.

Pris:

Prisen er 1000 kr pr. samtale.

Afbud – uanset årsag – bedes meldes tidligst muligt på telefon 22371418 (sms eller telefonsvarer), og senest inden klokken 12 dagen før vores aftale, så en anden kan få glæde af din tid. Ved senere afbud beregnes fuldt honorar.

Kontakt mig vedrørende samtaler

Andre Ydelser

null

Stresshåndtering

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på belastning. Vi får alle forskellige symptomer, når vi er stressede.Læs mere »

Vredesproblematikker

Vi bliver alle vrede en gang imellem, og vrede er en naturlig og normal reaktion, når man føler sig truet, eller når man føler, noget er uretfærdigt. Læs mere »

Angst

Vi kender alle følelsen af angst. Når der reelt er fare på færde, er angst en både sund og hensigtsmæssig reaktion.Læs mere »

Bipolar lidelse

Bipolar affektiv lidelse – eller manio-depressiv sindslidelse – er karakteriseret ved perioder med markante humør-udsving.Læs mere »

Personlig udvikling

Der kan være mange grunde til, at du ønsker at arbejde med personlig udvikling. Måske er du blevet opmærksom på nogle mønstre, som gentager sig i dit liv.Læs mere »

Supervision

Supervisionens overordnede mål er kvalitetssikring og professionsudvikling. Disse mål opnås ved fokuseret at arbejde med specifikke udfordringer.Læs mere »

Kontakt mig vedrørende samtaler

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH