Vredesproblematikker

Vredesproblematikker

null

Vi bliver alle vrede en gang imellem, og vrede er en naturlig og normal reaktion, når man føler sig truet, eller når man føler, noget er uretfærdigt.

Nogle mennesker kan have en tendens til at blive vrede meget hurtigt og have svært ved at kontrollere deres vrede. Måske fejlfortolker de situationer eller overfortolker noget i situationen. Det kan være de, føler sig uretmæssigt kritiseret, respektløst behandlet eller angrebet. I disse situationer kan vreden have uheldige konsekvenser, vreden kan udmønte sig i aggressiv adfærd og skabe problemer i deres dagligdag.

Andre mennesker har svært ved at mærke og udtrykke deres vrede, hvilket også kan have uhensigtsmæssige konsekvenser. En følge af dette kan være vanskeligheder med at få sat grænser.

Fysiske reaktioner ved vrede:

Når der  er en reel trussel – eller vi tror, der er en reel trussel – aktiveres kroppens automatiske overlevelsesmekanisme meget hurtigt. Adrenalin frigives i kroppen. Dette hjælper os til enten at flygte eller forsvare os (The fight or flight response). Adrenalin udløses i kroppen, og dette mærkes på følgende måde:

 • Hjertet banker hurtigere
 • Vejrtrækningen bliver hurtigere
 • Musklerne spændes
 • Rysten
 • Varme, sveden
 • Svimmelhed
 • Uro i maven
 • Kæberne spændes, og hænderne knyttes

Eksempler på adfærd i forbindelse med vrede:

 • Aggressiv kropsholdning
 • Bevægelse henimod det der gør os vred
 • Angreb
 • At slå eller have lyst til at slå
 • Smide med ting, smække med døre
 • Råben
 • Vredt ansigtsudtryk

Behandling:

Behandlingen fokuserer først på at afdække, hvilke situationer der aktiverer problemvrede og hvordan vreden kommer til udtryk.

Da vores tænkning har stor indflydelse på vores følelsesmæssige reaktion i forbindelse med vrede, vil vi efterfølgende undersøge, hvilke tanker og fortolkninger, der har indflydelse på vredesreaktionen. På basis af dette introduceres specifikke vredeshåndterings-strategier.

Hvis problematikken snarere er vanskeligheder ved at mærke eller udtrykke vrede, vil vi arbejde med at lære vreden bedre at kende og øve konstruktive måde at give udtryk for vrede på.

Antal samtaler:

Forløb ved vredeshåndtering behøver ofte ikke at være ret lange. Typisk er 4-5 gange nok til at lære sin egen vrede bedre at kende og øve nye strategier til at tackle situationer, der aktiverer vrede. De første sessioner afholdes med fordel med kortere intervaller, forventeligt 1-1 ½ uge imellem samtalerne. Og efterfølgende med 2-3 uger imellem de sidste samtaler.

Pris:

Prisen er 1000 kr pr. samtale.

Afbud – uanset årsag – bedes meldes tidligst muligt på telefon 22371418 (sms eller telefonsvarer), og senest inden klokken 12 dagen før vores aftale, så en anden kan få glæde af din tid. Ved senere afbud beregnes fuldt honorar.

Kontakt mig vedrørende samtaler

Andre ydelser

Stresshåndtering

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på belastning. Vi får alle forskellige symptomer, når vi er stressede.Læs mere »

Vredesproblematikker

Vi bliver alle vrede en gang imellem, og vrede er en naturlig og normal reaktion, når man føler sig truet, eller når man føler, noget er uretfærdigt. Læs mere »

Angst

Vi kender alle følelsen af angst. Når der reelt er fare på færde, er angst en både sund og hensigtsmæssig reaktion.Læs mere »

Bipolar lidelse

Bipolar affektiv lidelse – eller manio-depressiv sindslidelse – er karakteriseret ved perioder med markante humør-udsving.Læs mere »

Personlig udvikling

Der kan være mange grunde til, at du ønsker at arbejde med personlig udvikling. Måske er du blevet opmærksom på nogle mønstre, som gentager sig i dit liv.Læs mere »

Supervision

Supervisionens overordnede mål er kvalitetssikring og professionsudvikling. Disse mål opnås ved fokuseret at arbejde med specifikke udfordringer.Læs mere »

Kontakt mig vedrørende samtaler

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH